01
paź
2020
Webinarium wprowadzające do raportu końcowego z realizacji projektów KA103-2019 oraz KA107-2019
Data rozpoczęcia:
1 października 2020
Miejsce:
Online
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

Omówienie procesu składania raportu końcowego z realizacji umów KA103-2019 i KA107-2019

Cele wydarzenia

Podczas webinarium zostaną przedstawione najważniejsze aspekty techniczne i merytoryczne składanego raportu końcowego z realizacji projektów KA103-2019 i KA107-2019. Omówione zostaną również najczęstsze błędy odnotowywane na etapie oceny formalnej oraz jakościowej raportu.

 

Materiały pokonferencyjne:

Koordynatorzy wydarzenia

Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego Programu Erasmus+

email: he@erasmusplus.org.pl

tel: 22 46 31 050

Zobacz nadchodzące wydarzenia