07
paź
2020
Webinarium informacyjne – Program Erasmus+ Młodzież na rzecz sektorów Kultury i Kreatywnego.
Data rozpoczęcia:
7 października 2020
Miejsce:
Online
Kategoria wydarzenia:
Młodzież

Opis wydarzenia

Polska Narodowa Agencja programu Erasmus+ we współpracy z  Creative Europe Desk Polska zaprasza do udziału w webinarium informacyjnym – Program Erasmus+ Młodzież na rzecz sektorów Kultury i Kreatywnego. Sektor Młodzież wspiera działania służące podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej. Komisja Europejska reagując na wyjątkową sytuację związaną z pandemią Covid-19, zdecydowała o specjalnym wsparciu organizacji i instytucji sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez ogłoszenie dodatkowego konkursu wniosków w programie Erasmus+ w ramach działania Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności (KA227).  To projekty edukacyjne służące wspieraniu międzysektorowej współpracy organizacji zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną oraz podmiotów sektora kultury i kreatywnego. Projekty Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności mogą obejmować działania służące m.in.: organizowaniu inicjatyw artystycznych i kulturalnych o wymiarze edukacyjnym lub mających na celu podnoszenie świadomości na temat kwestii społecznych i spraw europejskich (spektakle teatralne, wystawy, przedstawienia muzyczne, fora dyskusyjne itp.), promowania aktywnego obywatelstwa i włączenia społecznego poprzez sztukę, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą rozpocząć się między 1 marca a 30 czerwca 2021 r. Termin składania wniosków w dodatkowym konkursie upływa dnia 29 października 2020r. o godz. 12.00.

Cele wydarzenia

Przekazanie uczestnikom pakietu informacji o dodatkowym konkursie wniosków o dofinansowanie projektów typu „Partnerstwa strategiczne na rzecz kreatywności” dla sektora Młodzież w programie Erasmus+.  Sektor Młodzież wspiera działania służące podnoszeniu jakości pracy z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej.

Harmonogram wydarzenia

  • 11.00 – 12.15 Założenia dodatkowego konkursu
  • 12.15 – 12.45 Sesja pytań i odpowiedzi

 

Współorganizator:

 

Koordynatorzy wydarzenia

Magdalena Paszkowska

email: mpaszkowska@frse.org.pl

tel: +48 505 433 897

Zobacz nadchodzące wydarzenia