Warsztaty pt. „Jak dobrze przygotować projekt typu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wy[...]
Data rozpoczęcia:
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

Cele wydarzenia

Zobacz nadchodzące wydarzenia