30
sty
2019
Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+
Data rozpoczęcia:
30 stycznia 2019
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Szkolna

Opis wydarzenia

Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna pt. „Od potrzeby do koncepcji projektu”. Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 (KA201), konkurs 2019

Serdecznie zapraszamy na szkolenie przedstawicieli instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2019 w Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne (KA201) w ramach sektora Edukacja szkolna.

Cele wydarzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2.

Będzie ono prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu oraz zapewnianie trwałości projektu.

Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie Erasmus+, zwłaszcza z rozdziałem dotyczącym Akcji 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Koordynatorzy wydarzenia

Erasmus+: Edukacja Szkolna (dawniej Comenius)

email: se@erasmusplus.org.pl

Agnieszka Fijałkowska

email: afijalkowska@frse.org.pl

tel: 22 46 31 210

Zobacz nadchodzące wydarzenia