17
gru
2018
Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna pt. „Od potrzeby do koncepc[...]
Data rozpoczęcia:
17 grudnia 2018
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Szkolna

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie przedstawicieli szkół zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2019 w Akcji 2 – Współpraca szkół (KA229) w ramach sektora Edukacja szkolna. Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli, uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.

Będzie ono prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu oraz zapewnianie trwałości projektu.

Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Cele wydarzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół oraz przedszkoli, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2.

Koordynatorzy wydarzenia

Agnieszka Fijałkowska

email: afijalkowska@frse.org.pl

tel: 22 46 31 210

Zobacz nadchodzące wydarzenia