13
kwi
2021
Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja dorosłych 2021 zainteresowanych [...]
Data rozpoczęcia:
13 kwietnia 2021
Miejsce:
Online, w godzinach 10:00 – 14:45
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Dorosłych

Opis wydarzenia

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania w sektorze Edukacja dorosłych programu Erasmus+, zaprezentowane zostaną również przykłady dotychczas realizowanych projektów o tematyce senioralnej. Szkolenie będzie także okazją do zadania pytań ekspertom Narodowej Agencji programu Erasmus+. Zaproszenie niniejsze jest skierowane specjalnie do Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych organizacji wspierających edukację osób w wieku senioralnym, gdyż Narodowa Agencja w tym roku w szczególności chce wesprzeć te grupę dorosłych osób uczących się.

Cele wydarzenia

Przedstawienie oferty programu Erasmus+ Edukacja dorosłych 2021.

Koordynatorzy wydarzenia

Jakub Kozłowski

email: jkozlowski@frse.org.pl

tel: 22 46 31 235

Zobacz nadchodzące wydarzenia