06
lis
2019
Szkolenie dla księgowych i osób rozliczających projekty Erasmus+, Akcja KA1 SE „Mobilność kadry eduka[...]
Data rozpoczęcia:
6 listopada 2019
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Szkolna
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z zasadami  rozliczania projektów w ramach akcji KA1 Sektora Edukacja Szkolna.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Zespołu Rozliczeń Finansowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Zespołu Mobilności Edukacji Szkolnej Erasmus+

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:30 – 16:00.

Cele wydarzenia

• przekazanie istotnych zagadnień związanych z bieżącą realizacją i rozliczaniem projektów mobilnościowych, wynikających z umowy finansowej pomiędzy beneficjentami a Narodową Agencją,
• wymianę dobrych praktyk w zakresie rozliczeń realizowanych projektów.

Koordynatorzy wydarzenia

Anna Drobek

email: adrobek@frse.org.pl

tel: 22 46 31 214

Zobacz nadchodzące wydarzenia