Spotkanie wprowadzające do zasad realizacji mobilności z krajami programu (KA103) i krajami partnersk[...]
Data rozpoczęcia:
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

Cele wydarzenia

Zobacz nadchodzące wydarzenia