Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji do[...]
Data rozpoczęcia:
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Dorosłych

Opis wydarzenia

Cele wydarzenia

Zobacz nadchodzące wydarzenia