15
paź
2019
Spotkanie informacyjne nt. przygotowania raportu końcowego z realizacji umów KA103 i KA107
Data rozpoczęcia:
15 października 2019
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Przedstawicieli szkół wyższych serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. przygotowania raportu końcowego z realizacji umów finansowych KA103 i KA107 w programie Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Spotkanie odbędzie się 15 października 2019 r. w Warszawie.

Cele wydarzenia

Przybliżenie uczestnikom spotkania zagadnień dotyczących opracowania raportu końcowego z realizacji umowy finansowej „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu” (KA103) oraz „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi” (KA107) w programie Erasmus+ poprzez:

  • omówienie zagadnień formalnych i technicznych związanych ze złożeniem raportu końcowego,
  • przedstawienie kryteriów oceny jakościowej raportów,
  • wymianę doświadczeń na temat sposobów rozwiązywania podobnych zagadnień/problemów w różnych uczelniach.

Materiały pokonferencyjne:

Raport końcowy KA103-2018 i KA107-2018 [PDF]

Koordynatorzy wydarzenia

Joanna Jóźwik

(od PL TARNOW02 do PL WARSZAW21)

email: jjozwik@frse.org.pl

tel: 22 46 31 491

Zobacz nadchodzące wydarzenia