03
gru
2019
Spotkanie informacyjne dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi, niepełnospraw[...]
Data rozpoczęcia:
3 grudnia 2019
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Młodzież
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji wspierających młodzież z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnością, które odbędzie się 3 grudnia 2019r. w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie.

Podczas spotkania zaprezentujemy rodzaje projektów, jakie można realizować w programie Erasmus+ Młodzież oraz Europejski Korpus Solidarności z udziałem młodzieży z problemami zdrowotnymi, niepełnosprawnością lub osób pracujących z tą grupą młodych ludzi (np. wymiany młodzieży, wolontariat młodzieży, szkolenia osób pracujących z młodzieżą) oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie.

Cele wydarzenia

Celem programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności i jednym z ich głównych priorytetów jest zwiększanie szans edukacyjnych młodych ludzi z mniejszymi szansami i specjalnymi potrzebami.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10:30 – 16:00, w formie prezentacji i pracy w grupach.

Koordynatorzy wydarzenia

Magdalena Paszkowska

email: mpaszkowska@frse.org.pl

tel: +48 505 433 897

Zobacz nadchodzące wydarzenia