21
kwi
2021
Spotkania informacyjne o Partnerstwach w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnict[...]
Data rozpoczęcia:
21 kwietnia 2021
Miejsce:
Online
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach informacyjnych poświęconych Partnerstwom w zakresie współpracy (Cooperation Partnerships) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2021), które pomogą w przygotowaniu projektów wysokiej jakości. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów doświadczonych w realizacji projektów tego typu w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020.

Cele wydarzenia

Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów doświadczonych w realizacji projektów tego typu w ramach Programu Erasmus+ 2014-2020.

Koordynatorzy wydarzenia

Zespół Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

email: he2@erasmusplus.org.pl

tel: 22 46 31 241

Zobacz nadchodzące wydarzenia