28
lis
2017
Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji[...]
Data rozpoczęcia:
28 listopada 2017
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Dorosłych

Opis wydarzenia

Zapraszamy na seminarium  podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów ze środków programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+, które odbędzie się 28 listopada 2017 r. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ze względu na to, że rok 2018 będzie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, do udziału w wydarzeniu zapraszamy szczególnie instytucje kultury i organizacje działające w obszarze kultury zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych na rzecz osób dorosłych.

Na spotkanie zapraszamy także przedstawicieli podmiotów zajmujących się niezawodową edukacją osób dorosłych, mniej doświadczonych we współpracy międzynarodowej i zainteresowanych realizacją projektów z tego zakresu, np.:

  • szkoły ogólnokształcące dla dorosłych
  • organizacje pozarządowe
  • uniwersytety trzeciego wieku
  • uniwersytety ludowe.

Podczas seminarium będzie też możliwość skonsultowania pomysłów na projekty w Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych programu Erasmus+.

Ze względu na to, że w programie seminarium przewidziano sesję warsztatową, podczas której będą analizowane pomysły na projekty, uczestnicy są proszeni o wcześniejsze zapoznanie się informacjami na temat sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+: https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/.

Jednocześnie informujemy, że 8 grudnia 2017 r. planujemy organizację spotkania poświęconego Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych.

Wstępny program seminarium

9:45-10:15 | Rejestracja uczestników
10:15-12:00 | Sesja informacyjna

  • Edukacja dorosłych w programie Erasmus+
  • Przykłady projektów z zakresu edukacji kulturowej realizowanych w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych
  • Cele i założenia Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych programu Erasmus+

12:00-12:30  | Przerwa kawowa

12:30-14:00 | Sesja pracy w grupach

14:00-14:45 | Przerwa obiadowa

14:45-16:00  | Sesja podsumowująca

  • Prezentacja pomysłów na projekty omawianych w grupach
  • Dyskusja, odpowiedzi na pytania
  • EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – inspiracje, poszukiwanie partnerów i organizacji goszczących

16:00-18:00 | Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik (dla chętnych)

Cele wydarzenia

Konsultacje dotyczące uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów ze środków programu Erasmus+

Koordynatorzy wydarzenia

Erasmus+: Edukacja dorosłych (dawniej Grundtvig)

email: ae@erasmusplus.org.pl

Zobacz nadchodzące wydarzenia