Konsultacje indywidualne dla wnioskodawców Akcji 2, Partnerstwa Strategiczne w sektorze kształcenie i[...]
Data rozpoczęcia:
Kategoria wydarzenia:
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Opis wydarzenia

Cele wydarzenia

Zobacz nadchodzące wydarzenia