03
gru
2018
Konferencja Wspieranie sportu z funduszy europejskich
Data rozpoczęcia:
3 grudnia 2018
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Akcje Centralne Erasmus+ Sport
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zapraszają wszystkich zainteresowanych projektami programu
Erasmus+ Sport i Funduszami Strukturalnymi UE, a także inicjatywami Europejskiego Tygodnia Sportu na konferencję WSPIERANIE SPORTU Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Podczas spotkania przedstawione zostaną zasady programu Erasmus+ Sport w 2019 r. oraz założenia nowego programu po 2021 r., źródła finansowania sportu z Funduszy Strukturalnych UE w polityce regionalnej, a także zagadnienia związane z obchodami Europejskiego Tygodnia Sportu.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, eksperci Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), przedstawiając priorytety i wymagania programów.

Zapraszamy również na sesje warsztatowe, podczas których będziemy starali się pomóc polskim beneficjentom w efektywnym pozyskaniu środków na projekty w ramach programu Erasmus+ Sport oraz Funduszy strukturalnych UE.

Zapraszamy na sesje plenarne 3 grudnia 2018, godz. 10.00–15.30
oraz na sesje warsztatowe 4 grudnia 2018, godz. 10.30–14.00.

 

Cele wydarzenia

Założenia nowego programu po 2021 r., źródła finansowania sportu z Funduszy Strukturalnych UE w polityce regionalnej

Kontakt

Tadeusz Wojciechowski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

email: tadeusz.wojciechowski@frse.org.pl

Zobacz nadchodzące wydarzenia