06
gru
2018
Konferencja „Polskie uczelnie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego – nowe wyzwania w świ[...]
Data rozpoczęcia:
6 grudnia 2018
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Narodową Agencją Programu Erasmus+) zapraszają na konferencję poświęconą wybranym aspektom reformy polskiego szkolnictwa wyższego w świetle wsparcia, jakie można pozyskać na wdrażanie zmian instytucjonalnych ze środków programu Erasmus+. Konferencja odbędzie się 6 grudnia 2018 r. w Warszawie i jest adresowana do przedstawicieli wszystkich uczelni zrzeszonych w KRASP, którzy są zainteresowani zdobyciem lub zaktualizowaniem wiedzy na zagadnienia ujęte w programie i upowszechnienie ich w macierzystych jednostkach.

Udział w konferencji jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o dokonanie rejestracji online w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje na temat konferencji zostaną wysłane e-mailowo po zakończeniu rejestracji, tj. 3 grudnia 2018 r., na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

 

Cele wydarzenia

Zdobycie lub zaktualizowanie wiedzy na zagadnienia ujęte w programie i upowszechnienie ich w macierzystych jednostkach.

Kontakt

Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (dawniej Erasmus)

email: he@erasmusplus.org.pl

Zobacz nadchodzące wydarzenia