09
kwi
2018
Konferencja informacyjna dot. Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego[...]
Data rozpoczęcia:
9 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy zainteresowane instytucje działające w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego na konferencję informacyjną dotyczącą Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Cele wydarzenia

W konferencji mogą wziąć udział instytucje, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów mobilności o dobrej jakości i spełniają minimalne wymagania, określone w Zaproszeniu do składania wniosków. Instytucje, które otrzymają Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, czyli tzw. akredytację, będą mogły w kolejnych konkursach wniosków na projekty mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego aplikować w uproszczonej procedurze.

Koordynatorzy wydarzenia

Erasmus+: Kształcenie i szkolenia zawodowe (dawniej Leonardo da Vinci)

email: vet@erasmusplus.org.pl

Zobacz nadchodzące wydarzenia