09
gru
2020
Kampania informacyjna na temat wyzwań w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego
Data rozpoczęcia:
9 grudnia 2020
Miejsce:
Online
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

Pandemia nie zatrzymała potrzeby współpracy i wymiany doświadczeń związanych z rozwojem Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, dbałością o jakość kształcenia w szkołach wyższych i o efektywność ich działalności. Cały świat funkcjonuje w zmienionych warunkach, a szkoły wyższe próbują dostosowywać kształcenie i prowadzenie badań do nowych okoliczności. Wszyscy patrzymy z nadzieją w przyszłość i planujemy działania zakładając jak najszybszy powrót do normalności.

 

Cele wydarzenia

Podczas webinarium przedstawicie polskiego środowiska akademickiego, którzy wzięli udział w wirtualnej konferencji ministrów ds. szkolnictwa wyższego przedstawią jej najważniejsze punkty i założenia. Relacje te zostaną uzupełnione komentarzami nawiązującymi do zadań, jakie powinny uwzględnić w swoich planach na najbliższą przyszłość polskie szkoły wyższe i inne instytucje szkolnictwa wyższego, dla których jakość kształcenia i prowadzenie badań są ściśle powiązane z aktywnością we współpracy międzynarodowej.

Materiały pokonferencyjne

Prezentacja „Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Nowe wyzwania w świetle komunikatu i dyskusji podczas konferencji ministrów w Rzymie, listopad 2020 r.” [PDF]

 

Koordynatorzy wydarzenia

Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego Programu Erasmus+

email: he@erasmusplus.org.pl

tel: 22 46 31 050

Zobacz nadchodzące wydarzenia