28
paź
2020
Kampania informacyjna dotycząca digitalizacji działań w programie Erasmus+ 2021-2027 związanych z mob[...]
Data rozpoczęcia:
28 października 2020
Miejsce:
Online
Kategoria wydarzenia:
Erasmus+

Opis wydarzenia

Omówienie digitalizacji i działań w programie Erasmus+ 2021-2027 związanych z mobilnością studentów

Cele wydarzenia

  • aktualizacja informacji na temat strategicznych założeń działań programu Erasmus+ 2021-2027, adresowanych do sektora szkolnictwa wyższego;
  • aktualizacja harmonogramu wprowadzania bezpapierowego (elektronicznego) obiegu dokumentów związanych z organizacją wyjazdów studentów, omówienie poszczególnych elementów procesu

Materiały pokonferencyjne:

Koordynatorzy wydarzenia

Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego Programu Erasmus+

email: he@erasmusplus.org.pl

tel: 22 46 31 050

Zobacz nadchodzące wydarzenia