Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego
Data rozpoczęcia:
Kategoria wydarzenia:
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Opis wydarzenia

Cele wydarzenia

Zobacz nadchodzące wydarzenia