07
lut
2018
Dzień otwarty dla wnioskodawców programu Erasmus+, Szkolnictwo wyższe,
Data rozpoczęcia:
7 lutego 2018
Miejsce:
Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe

Opis wydarzenia

Na dzień otwarty zapraszamy przedstawicieli uczelni (oraz innych organizacji) zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 21 marca 2018 r., godz. 12:00).

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność wydatków.

Cele wydarzenia

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność wydatków.

Koordynatorzy wydarzenia

Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (dawniej Erasmus)

email: he@erasmusplus.org.pl

Zobacz nadchodzące wydarzenia