27
lut
2020
Dzień otwarty dla wnioskodawców programu Erasmus+, Szkolnictwo wyższe, Akcja 2 – Partnerstwa strategi[...]
Data rozpoczęcia:
27 lutego 2020
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Aleje Jerozolimskie 142 A Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Szkolnictwo Wyższe
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Zapraszamy przedstawicieli uczelni (oraz innych organizacji) zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków 24 marca 2020 r., godz. 12:00) na dzień otwarty o charakterze indywidualnych konsultacji.
W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji pomysł na projekt oraz zgodność planowanych działań projektowych z zasadami Partnerstw strategicznych, a także kwalifikowalność wydatków.

Cele wydarzenia

  • Omówienie pomysłu na projekt;
  • Zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy

Koordynatorzy wydarzenia

Zespół Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

email: he2@erasmusplus.org.pl

tel: 22 46 31 241

Zobacz nadchodzące wydarzenia