07
lut
2020
Dni otwarte programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych, Akcja 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji [...]
Data rozpoczęcia:
7 lutego 2020
Miejsce:
Siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Dorosłych
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych w konkursie 2020:

Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych – termin składania wniosków upływa 24 marca 2020 r., godz. 12:00:00.

Dni otwarte dla Akcji 2 odbędą się w pięciu terminach: 23 stycznia 2020 r., 7 i 20 lutego 2020 r., 3 i 13 marca 2020 r. w godz. 10.00-16.00. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych terminów oraz wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Dni otwarte przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych np. instytucji kultury, NGO, uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów ludowych, uniwersytetów otwartych i innych.

Cele wydarzenia

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków i realizacji projektów w ramach sektora Edukacja dorosłych oraz pomysły na projekty.

Koordynatorzy wydarzenia

Wojciech Zawadzki

email: wzawadzki@frse.org.pl

tel: 22 46 31 237

Zobacz nadchodzące wydarzenia