13
sty
2020
Dni otwarte programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych, Akcja 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych
Data rozpoczęcia:
13 stycznia 2020
Miejsce:
Siedziba Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Dorosłych
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych w konkursie 2020:

Akcja 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych – termin składania wniosków upływa 5 lutego 2020 r., godz. 12:00:00.

Dni otwarte dla Akcji 1 odbędą się w trzech terminach: 13, 20, 28 stycznia 2020 r., w godz. 10.00-16.00. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych terminów oraz wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Dni otwarte przeznaczone są dla organizacji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych, np. instytucji kultury, szkół ogólnokształcących dla dorosłych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Ludowych, organizacji pozarządowych.

Cele wydarzenia

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków i realizacji projektów w ramach sektora oraz pomysły na projekty.

Koordynatorzy wydarzenia

Tomasz Wałkuski

email: twalkuski@frse.org.pl

tel: 22 46 31 231

Zobacz nadchodzące wydarzenia