11
lut
2020
Dni otwarte dla wnioskodawców programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 – Partnerstwa strateg[...]
Data rozpoczęcia:
11 lutego 2020
Miejsce:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Szkolna
Status rejestracji:
Zakończona

Opis wydarzenia

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych programem Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2020 na Dni otwarte, które odbywać się będą w siedzibie FRSE przy Al. Jerozolimskich 142 A w Warszawie w pięciu terminach: 11, 19 i 27 lutego oraz 6 i 12 marca 2020 r. w godz. 10:00-15:00.

Termin składania wniosków do Akcji 2 Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne upływa 24 marca 2020 r. o godzinie 12:00 czasu brukselskiego.

Dni otwarte przeznaczone są dla przedstawicieli instytucji zamierzających składać wnioski w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna – Współpraca szkół (KA229) oraz Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201) w konkursie 2020.

Cele wydarzenia

Celem konsultacji jest przybliżenie wymagań konkursowych oraz sposobu wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w nowej rundzie selekcyjnej 2020. Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z przewodnikiem po Programie Erasmus + oraz innymi dokumentami umieszczonymi na stronie internetowej https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/ i przygotowanie konkretnych pytań.

W ramach indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków oraz założenia dotyczące realizacji projektów w ramach tego sektora.

Rejestracja

Przewidywany czas trwania jednego spotkania (konsultacji) to 45 min. Podczas rejestracji online prosimy o wybór jednego z dostępnych terminów oraz wskazanie preferowanego przedziału czasowego spotkania.

Uwaga: Prosimy o rejestrację jednej osoby z danej instytucji, jednakże w spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z tej samej instytucji.

⇒ 11 lutego 2020
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/d6d5588882848186dedff5e88b800cd3

⇒ 19 lutego 2020
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/0b8697076aef1bdc5672f2a9e0eddaf5

⇒ 27 lutego 2020
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/69094d7ef84439412ebeeef8f7e303f3

⇒ 6 marca 2020
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/cad6a20f5e04781641477080ea4d0010

⇒ 12 marca 2020
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/c1cb141fc52640be5aa3961adb3efb8a

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji, prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Koordynatorzy wydarzenia

Łukasz Sopyła

email: lsopyla@frse.org.pl

tel: 22 46 31 476

Zobacz nadchodzące wydarzenia