03
kwi
2019
Before project fails – zarządzanie ryzykiem w projekcie
Data rozpoczęcia:
3 kwietnia 2019
Miejsce:
Warszawa,
Kategoria wydarzenia:
Młodzież

Opis wydarzenia

Before project fails –  to seminarium z elementami szkolenia adresowane do koordynatorów projektów Akcji 1, 2 i 3 Sektora Młodzież (zarówno organizacji koordynujących, jak i organizacji partnerskich). Spotkanie będzie okazją do poszukiwania rozwiązań głównych problemów pojawiających się podczas projektu.

Trzydniowe seminarium rozpocznie się kolacją powitalną 3 kwietnia 2019 r. i zakończy 7 kwietnia 2019 r. śniadaniem w godzinach porannych około godz. 10:00.

Cele wydarzenia

Obserwujemy duży dysonans pomiędzy treścią wniosków a rezultatami projektów po ich zakończeniu. Zauważyliśmy również, że koordynatorzy projektów doświadczają podobnych problemów podczas ich realizacji, a cześć z tych problemów może prowadzić do powstania konfliktów pomiędzy partnerami oraz do wycofania się organizacji z projektów. Kolejną istotną kwestią jest rekrutacja uczestników na wymiany młodzieży oraz spotkania osób pracujących z młodzieżą prowadzona na portalach społecznościowych, co może prowadzić do obniżenia jakości upowszechniania rezultatów projektu.

Seminarium ma na celu zwrócić uwagę uczestników na możliwe konsekwencje (zarówno edukacyjne, jak i formalne) wadliwego zarządzania projektami oraz pokazać, w jaki sposób zapobiegać takim problemom podczas realizacji projektu.

Zakres tematyczny seminarium:

  • radzenie sobie w trudnych sytuacjach w projekcie;
  • zapobieganie głównym problemom pojawiającym się podczas projektu;
  • sposoby bieżącego reagowania w sytuacjach kryzysowych;
  • zarządzanie projektem z uwzględnieniem zasad programu Erasmus+ Młodzież (partnerstwo, współpraca, podział ról i obowiązków, uczestnictwo, upowszechnienie, zarządzanie grupą uczestników, wielokulturowy charakter struktury organizacyjnej);
  • zarządzenie ryzykiem oraz reagowanie na zmiany.

Koordynatorzy wydarzenia

Lia Sayadyan

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

email: lia.sayadyan@frse.org.pl

tel: 22 46 31 431

Jakub Rejniak

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

email: jrejniak@frse.org.pl

tel: +48 505 429 490

Zobacz nadchodzące wydarzenia