Zdobądź patronat Europejskiego Tygodnia Młodzieży

Dołącz do nas i promuj aktywność obywatelską młodzieży!

Możesz to zrobić, organizując własne wydarzenie pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
Osoby, które zdobędą patronat, otrzymają pisemną zgodę na wykorzystanie logotypu Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Patronat może zostać przyznany inicjatywom o zasięgu międzynarodowym, krajowym, regionalnym lub lokalnym.

Projekty realizowane pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM) powinny:
• być realizowane przez podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym;
• zostać zrealizowane pomiędzy 29 kwietnia a 12 maja 2019 r.
• nawiązywać do co najmniej jednego spośród trzech kluczowych zagadnień tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży.
Aby otrzymać prawo do posługiwania się logo ETM należy:
• zapoznać się z regulaminem uzyskania patronatu;
• wypełnić dokument „Wniosek o objęcie projektu patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży”,
• przesłać go na adres etm@frse.org.pl.

Osoby, które uzyskają patronat ETM powinny poinformować o tym fakcie na swoich stronach internetowych, a po zakończeniu realizacji projektu – przygotować i przesłać do FRSE odpowiedni raport.