Komunikaty
 • Informujemy, że ze względu na problemy techniczne na platformie składania wniosków online, Komisja Europejska poinformowała o przedłużeniu terminu składania wniosków do programów Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności. Nowy termin składania wniosków: 8 października, g. 12.00 (czasu brukselskiego). Przepraszamy za zaistniałe trudności. | 1 października 2019 r.
 • Narodowa Agencja programu Erasmus+ Młodzież poinformowała helpdesk Komisji Europejskiej o problemach związanych z systemem składania wniosków online. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszystkich zmianach związanych z dostępnością systemu. Za utrudnienia przepraszamy. | 1 października 2019 r.
 • Komunikat NA dot. wyników oceny wniosków o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata
  2018-2020 w ramach programu Erasmus+, runda selekcyjna 2019 (termin składania wniosków: 16.05.2019) | 30 września 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. wyników konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1. – Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019 – po uwzględnieniu odwołań | 9 lipca 2019 r. [PDF]
 • Informacja na temat szkoleń w zakresie programu Erasmus +| 18 kwietnia 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. przesunięcia terminów składania wniosków w Akcji 2 na 26  marca 2019 r.| 21 marca 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. alternatywnego sposobu składania wniosków na 21 marca 2019 r. [PDF]
 • Komunikat o przesunięciu terminu składania wniosków na 12 lutego 2019 r. [PDF]
 • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2019 [PDF]
 • Komunikat dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2019 r. [PDF]
 • Komunika dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2019 r. [PDF]
 • Komunikat dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w Akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
 • Komunikat dot. badania wiarygodności finansowej [PDF]
 • Komunikat NA Procedura odwoławcza dla beneficjentów i wnioskodawców Programu Erasmus+ [PDF]