Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)

Na tej stronie zamieszczamy zaproszenia na wydarzenia upowszechniające organizowane przez realizatorów partnertsw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego. Tego typu wydarzenia (multiplier events) poświęcone są rezultatom pracy intelektualnej opracowanym w ramach poszczególnych projektów.

Informacje archiwalne: