Digital skills

pakiet materiałów promocyjnych dotyczących praktyk w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych

7 września br. Komisja Europejska wysłała do wszystkich uczelni uczestniczących w programie Erasmus+ korespondencję poświęconą możliwości podnoszenia przez studentów kompetencji cyfrowych poprzez udział w praktykach/ stażach w programie Erasmus+. Uprzejmie Państwa informujemy, że komplet materiałów promocyjnych w języku polskim jest dostępny na stronie https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job