Wsparcie językowe OLS w EVS

Online Linguistic Support (OLS) to narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską , a służące do oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych w formie testów biegłości językowej i kursów językowych online. Skorzystanie z OLS jest obowiązkowe dla uczestników mobilności długoterminowej w programie Erasmus+ w sektorach: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Młodzież i Szkolnictwo Wyższe. Jeżeli organizacja składająca wniosek o dofinansowanie  w ramach  Wolontariatu Europejskiego uzna, że językiem pracy wolontariusza w trakcie realizacji projektu  będzie jeden z  18 języków (angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, szwedzki, czeski, duński, grecki, polski, portugalski bułgarski, fiński, chorwacki, węgierski, rumuński i słowacki), ma obowiązek wnioskować o wsparcie językowe OLS.

Od 2017 r. KE udostępniła testy i kursy językowe online OLS dla kolejnych sześciu języków (bułgarskiego, fińskiego, chorwackiego, węgierskiego, rumuńskiego i słowackiego).

Wsparcie językowe w serwisie OLS daje wolontariuszom możliwość oceny swojej znajomości języka , z którego  będą  korzystać  podczas  wolontariatu  zagranicznego,  oraz  możliwość  uczestniczenia  w internetowych kursach językowych mających na celu podniesienie ich kompetencji językowych.

  •  Testy biegłości językowej są obowiązkowe dla wszystkich wolontariuszy, dla których jeden z osiemnastu języków dostępnych w systemie OLS jest głównym językiem wolontariatu (angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, szwedzki, czeski, duński, grecki, polski, portugalski, bułgarski, fiński, chorwacki, węgierski, rumuński i słowacki). Wolontariusze powinni wykonać test  biegłości językowej przed rozpoczęciem  oraz  po zakończeniu mobilności (w kraju organizacji przyjmującej). Test służy ocenie ich znajomości języka obcego, jakim będą się posługiwać w trakcie Wolontariatu Europejskiego. Wyniki testu są przekazane wyłącznie wolontariuszowi i nie mają żadnego wpływu na udział wolontariusza w projekcie.
  • Kursy językowe online: wnioskowanie o kursy online jest dobrowolne. Organizacja wysyłająca powinna ustalić z wolontariuszem, czy taki kurs będzie mu potrzebny. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli wolontariusze zostali wybrani do projektu na etapie złożenia wniosku. W przeciwnym przypadku organizacja sama powinna zdecydować, czy chce zapewnić wolontariuszowi  wsparcie językowe w postaci kursu online.

Kurs jest dostępny dla wolontariuszy, których językiem pracy będzie jeden z szczęściu języków wymienionych w Grupie 1 we wniosku (angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski) oraz jednym z dwunastu języków (szwedzkim, czeskim, duńskim, greckim, polskim, portugalskim, bułgarskim, fińskim, chorwackim, węgierskim, rumuńskim i słowackim) wyłącznie na poziomie A1 lub B2 dla języka portugalskiego.

Jeśli Narodowa Agencja przyzna we wniosku kurs online, organizacja ma obowiązek zadbać o efektywne wykorzystanie go przez wolontariuszy

Zachęcamy Państwa  do wnioskowania o testy biegłości  językowej i kursy językowe online, ponieważ taka forma wsparcia językowego daje wolontariuszom możliwość rzeczywistej oceny rozwoju umiejętności językowych w trakcie projektu Wolontariatu Europejskiego. Zalecamy również wsparcie wolontariuszy podczas realizacji kursów online, co może im pomóc bardziej aktywnie skorzystać z możliwości oferowanych przez system OLS.

Narodowa Agencja przyznaje licencje OLS na testy i kursy językowe online według ogólnych kryteriów określonych przez Komisję Europejską, a na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez organizacje we wniosku o dofinansowanie.

UWAGA! Nie ma możliwości jednoczesnego ubiegania się o wsparcie językowe OLS i dodatkowe fundusze – 150 euro – w ramach Grupy 2 Wsparcia Językowego dla tego samego wolontariusza. Organizacja jest zobowiązana do wyboru danej formy wsparcia językowego  na etapie wnioskowania.

Online Linguistic Support jest dostępny pod adresem: www.erasmusplusols.eu.

Kontakt

W razie pytań w zakresie wsparcia językowego OLS w projektach Wolontariatu Europejskiego zapraszamy do kontaktu.

Urszula Buchowicz
tel. 224-631-421