OLS – sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Wsparcie Językowe Online (OLS) jest darmową platformą internetową do nauki języków zaprojektowaną z myślą o uczestnikach Erasmus+. OLS oferuje internetowe testy biegłości językowej oraz kursy językowe.

Udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników mobilności w programie Erasmus+ wyjeżdżających na staże/praktyki, których mobilność (bez dni podróży) będzie trwała minimum 19 dni, jeżeli jeden z dostępnych na platformie OLS języków jest ich głównym językiem nauki lub pracy.

UWAGA: W lutym 2021 Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu wymogu minimalnego czasu trwania mobilności określonego na 19 dni. Oznacza to, że każdy uczeń, który wyjeżdża na mobilność zagraniczną w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ może korzystać z testów i kursów na platformie OLS.  Aby uzyskać licencje dla uczniów prosimy Beneficjentów o kontakt z opiekunem projektu.

Adres Platformy Wsparcia Językowego Online (OLS) https://erasmusplusols.eu/pl/

Wszystkie informacje dla Beneficjentów, dotyczące zarządzania licencjami, znajdują się w zakładce HOME (dostępnej po zalogowaniu się do systemu).

UWAGA:

Loginem do platformy OLS dla instytucji jest, wpisany do wniosku, adres e-mail osoby, która została wskazana jako OLS kontakt.