MATERIAŁY SAMOKSZTAŁCENIOWE dla beneficjentów

Webinary

Jak efektywnie realizować projekt zdalnie? Czyli wszystko o zarządzaniu projektem online

Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on–line

Jak zwiększyć atrakcyjność projektu? Przekaz, promocja i upowszechnianie działań

My i media – jak sprawić aby nas słyszano i o nas pamiętano?

Zarządzanie ryzykiem w projektach edukacyjnych

Upowszechnianie i utrwalanie rezultatów w projektach Erasmus+

Twarde rezultaty miękkich projektów: utrzymywanie trwałości wyników projektu