Webinarium, Partnerstwa strategiczne, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Konkurs dodatkowy 2020