Erasmus+ dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych: Akcja 2. Partnerstwa strategiczne