Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej: Akcja 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej