Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych: Akcja 2. Partnerstwa strategiczne