Akcja 2. Partnerstwa Strategiczne w sektorze Szkolnictwa wyższego, konkurs 2016