Akcja 1. Wnioskowanie w konkursie 2019 r. – KA103, KA107 i KA108