Akcja 1. Raport przejściowy – mobilność z krajami programu KA 103 (2016)