Akcja 1. Mobilność edukacyjna w sektorze Szkolnictwa wyższego, konkurs 2016