Akcja 2, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Konkurs dodatkowy, OF i OJ