How to plan an excellent project in the field of inclusive education, 18-28 May 2021

Starting date of the event: 18/05/2021

Ending date of the event: 28/05/2021

Event venue (city, country): ONLINE

Working language: English

Number of places in total: 30

 

Profile of participants: representatives of all kind of institutions interested in realizing Erasmus+ project in the field of inclusive education, e.g. headmasters, teachers and staff of preschools, schools, education authorities, institution supporting schools, being able working in English during the workshops.

 

Themes and goals of the event:

Inclusive education – we will be looking for projects, which are going to solve problems concerning attendance in mainstream education children with the entire spectrum of needs, from disabilities to especially gifted children.

A goal of the event is to support participants in professionalization of their knowledge and skills within planning and realization of educational international cooperation projects in areas of:

  • inner logic of the project;
  • planning of activities;
  • dissemination and sustainability of project results.

 

Training will be supported by trainers, which are experts in planning and realizing international projects. Participants will work in teams on the drafts of the projects concerning their interest.

As a consequence, we want to increase number of good quality partnerships submitted to Erasmus+ programme.

Expected results:

  • Participants will broaden their knowledge and skills concerning project planning.
  • Participants will find partners for projects and will create drafts of the projects.

Programme of the event:

18.05

3.00 – 6.30 p.m.

21.05

3.00 – 6.30 p.m.

25.05

3.00 – 6.30 p.m.

27.05

5.00 – 6.00 p.m.

28.05

3.00 – 6.30 p.m.

· Getting to know each other

· Exchange of expectations and experience; presentation of institutions’

· Basic principles of Erasmus+

· Presenting project ideas

· Formulation of project groups

· Needs analysis

· Formulating projects goals

· Planning of project’s activities and results

 

· Consultations with the trainers

 

· Presentations of projects prepared by participants

· Feedback from trainers

· Planning steps forward

· Evaluation

In between the sessions participants will be encourage to continue work in small groups concerning their draft projects.


W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia, a stopień znajomości języka, w którym prowadzone będzie wydarzenie, pozwala na aktywny udział.

Dysponujemy 8 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenie – do 30 kwietnia 2021 roku.

 

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2cb4d5f02ee70130d3b920d7edcff197

 

Warunki uczestnictwa: 

Wydarzenie finansowane ze środków programów Erasmus+

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzania.