Archiwum wydarzeń międzynarodowych – Edukacja dorosłych

Permeability between different sectors as key factor for equity in Education, 22-24 October 2020, Greece (dla sektorów: SE, VET, AE i HE)

Skills and jobs mismatch | 3-6.03.2020 | Skopje, Macedonia

Key competences for adults in cultural institutions

CONNECTOR 5 - Rumunia, Cluj Napoca, 18-23 czerwca 2019 roku

Seminarium "Prison Education in Adult Education" - Irlandia, Dublin, 12-16 czerwca 2019 roku

Seminarium "Social Inclusion and Diversity " - Holandia, Wageningen, 23-25 czerwca 2019 roku