Młodzież
ZNALEŹLI ZROZUMIENIE NA MADERZE
– Madera okazała się wspaniałym miejscem, zaś ludzie, których miałam okazję poznać, bardzo mnie wspierali i obdarzyli zrozumieniem – opowiada jedna z uczestniczek projektu „Cultured Up”. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzi ludzie ze środowisk defaworyzowanych mogli w przyjaznych warunkach pracować nad trzema kluczowymi kompetencjami dotyczącymi: znajomości języka angielskiego, świadomości międzykulturowej oraz planowania projektu.
Tytuł projektu:
Cultured Up
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 maja 2018 – 30 maja 2018
Miejsce:
Warszawa

Projekt Fundacji Atalaya umożliwił młodym ludziom poznanie dziedzictwa narodowego Portugalii oraz zaprezentowanie polskich tradycji swoim zagranicznym koleżankom i kolegom. Podczas tygodniowego pobytu na Maderze zdobyli wiedzę na temat m.in. lokalnej kuchni, tańców, muzyki oraz sposobów spędzania wolnego czasu. W trakcie wyjazdu pracowano przede wszystkim nad wzmacnianiem pewności siebie oraz poprawą umiejętności komunikacyjnych przedstawicieli jednej z grup defaworyzowanych– wychowanków pieczy zastępczej, często dotkniętych przemocą i uzależnieniami. Tego typu działania wiążą się z dodatkowym wysiłkiem organizacyjnym. Ze względu na niskie poczucie własnej wartości uczestnicy mieli do dyspozycji psychologów, na bieżąco reagujących na pojawiające się sytuacje konfliktowe.

Młodzi ludzie mogli skorzystać także z dodatkowych warsztatów z języka angielskiego, co ułatwiało komunikowanie się z Portugalczykami. Projekt był promowany na podstronie internetowej organizatora oraz w portalach społecznościowych. Powstał również krótki film, pokazujący najważniejsze momenty z całego wyjazdu.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA