Kształcenie i szkolenia zawodowe
Zawodowa Wieża Babel
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie dzięki stażom nabyli nowe umiejętności zawodowe oraz językowe.
Tytuł projektu:
Zawodowcy na start
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 czerwca 2015 – 31 maja 2017
Miejsce:
Somonino

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie dzięki stażom nabyli nowe umiejętności zawodowe oraz językowe.

Projekt skierowany był do uczniów II i III klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Wybickiego w Somoninie, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Uczestnicy odbyli czterotygodniowe staże w Belgii, Hiszpanii, Turcji i na Malcie, gdzie zdobyli nowe umiejętności zawodowe zwiększające ich szanse na egzaminach zawodowych i na rynku pracy. Doskonalili umiejętności językowe nie tylko w zakresie angielskiego języka branżowego, ale także w życiu codziennym. W miejscach stażu szybko okazało się, że język angielski, choć przydatny, nie zawsze wystarcza, gdyż lokalni klienci często go nie znają. Uczniowie musieli więc przejść przyspieszone kursy podstaw języków narodowych krajów goszczących – tureckiego, hiszpańskiego czy francuskiego. Po powrocie zaangażowali się w upowszechnianie zdobytych podczas stażu umiejętności m.in. podczas uroczystości z okazji Światowego Dnia Turystyki, obchodów 35-lecia szkoły czy konferencji. Nie tylko dzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z praktyk, ale serwowali dania typowe dla kuchni krajów, które odwiedzili w ramach projektu. Mogli też zabłysnąć, przygotowując menu charakterystyczne dla kuchni danego kraju w oryginalnym języku. Opracowane przez nich książki kucharskie z przepisami kuchni krajów partnerskich wykorzystywane są przez pozostałych uczniów na zajęciach praktycznych w szkole, a przewodnik poruszania się po regionalnym i europejskim rynku pracy na lekcjach przedsiębiorczości.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA