Edukacja Dorosłych
Transfer supermocy
Edukują dorosłych – przekazują im swoją wiedzę i uczą nowych umiejętności. A tym razem uczyli się sami: jak robić to jeszcze lepiej, skuteczniej i nowocześniej.
Tytuł projektu:
Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 sierpnia 2014 – 31 lipca 2015
Miejsce:
Wrocław

Specjalistyczne wielodniowe treningi i szkolenia we Włoszech, Grecji i na Cyprze, zapewniające bezcenną wiedzę, podnoszące samoświadomość i kształtujące wrażliwość społeczną uczestników. Tak w skrócie wyglądał program projektu „Wzmacnianie kompetencji dla skutecznej edukacji dorosłych”.
.
Projekt został stworzony przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Fundacja Aktywny Senior oraz Fundacja Przemian Społecznych Zmiana. Powstanie konsorcjum zainicjowała Umbrella, która obecnie wspiera około 400 organizacji pozarządowych z aglomeracji wrocławskiej.
.
Celem przedsięwzięcia był rozwój i wzmocnienie kompetencji pracowników, kadry zarządzającej oraz wolontariuszy zajmujących się edukacją dorosłych w zakresie kierowania organizacją i prowadzenia międzynarodowych projektów edukacyjnych. Uczestnicy rozwijali również swoje zdolności interpersonalne oraz pogłębiali wiedzę związaną z edukacją dorosłych.
.
Środkiem do osiągnięcia celu był udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych m.in. w Atenach i Limassol. – W ich trakcie nauczyłam się słuchać drugiego człowieka i skupiać się na nim. Zdobyłam także ogromną wiedzę – potwierdzoną certyfikatem Inspired Learning Centre – jak wykorzystywać narzędzia programowania neurolingwistycznego (NLP) dla lepszego życia i rozwoju edukacji. Obecnie te umiejętności pozwalają mi pracować z ludźmi na zupełnie innym poziomie – mówi Anna Daszyńska, wolontariuszka z Fundacji Aktywny Senior.
.
Ważny okazał się  sposób organizacji wyjazdów – w trakcie projektu pracowano w tzw. tandemach szkoleniowych. – Już na etapie projektowania przedsięwzięcia zauważyłyśmy, że mogą pojawić się bariery językowe – mówi Aleksandra Kowal z Fundacji Umbrella. – Aby je wyeliminować, zaplanowałyśmy mobilności tak, by odbywały się w tandemach. Jedna z osób biorących udział w szkoleniu za granicą zawsze służyła tej drugiej pomocą w kwestiach językowych.
.
Jak twierdzą uczestnicy projektu, tajemnica jego sukcesu tkwiła w programie. Oprócz przekazywania „twardej” wiedzy znalazło się w nim miejsce na różnego rodzaju działania w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym, w trakcie których wymiana doświadczeń, wiedzy i oczekiwań nabierała innego wymiaru. – Takie szkolenia dają możliwość samorozwoju, spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Środowisko międzynarodowe i praca w nim pokazują, że wszyscy mamy podobne problemy, a uczestnicy z różnych krajów służą sobie nawzajem pomocą, wymieniając doświadczenia i rozwiązania – mówi Iwona Nowińska z Fundacji Umbrella.
.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniach zagranicznych pracownicy i wolontariusze konsorcjum zwiększyli swoje kompetencje zawodowe w zakresie planowania i zarządzania projektami edukacyjnymi, umiejętności interpersonalnych i nauczania osób dorosłych. Podniosło to na jakość ich codziennej pracy w organizacjach. Dzięki realizacji projektu i uczestnictwu kadry w szkoleniach zawodowych nastąpiło zwiększenie jakości działań edukacyjnych prowadzonych przez organizacje, jak również innowacyjności stosowanych przez nie metod.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA