Młodzież
Tolerancja zatrzymana w kadrze
Dzięki uczniom z Polic i Trzebieży, studentom ze Szczecina oraz młodzieży z Odessy można się przekonać, jak działania związane z fotografią stały się płaszczyzną współpracy międzynarodowej i narzędziem włączenia społecznego oraz międzykulturowego dialogu.
Tytuł projektu:
przystanek FOTO
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 marca 2017 – 31 lipca 2017
Miejsce:
Police

Dzięki uczniom z Polic i Trzebieży, studentom ze Szczecina oraz młodzieży z Odessy można się przekonać, jak działania związane z fotografią stały się płaszczyzną współpracy międzynarodowej i narzędziem włączenia społecznego oraz międzykulturowego dialogu.

Projekt wpisujący się w główne cele programu Erasmus+ w zakresie aktywizacji i aktywnego włączenia w główny nurt życia społecznego osób ze specjalnymi potrzebami, uaktywnił niepełnosprawną młodzież związaną z SOSW nr 1 w Policach, studentów z Koła Naukowego Resocjalizacji w Szczecinie, podopiecznych Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży oraz wolontariuszy Centrum Młodzieżowego Don Bosco w Odessie.

Działania projektowe obejmowały: zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, budowanie postaw otwartości i tolerancji oraz nawiązywanie opartej na spotkaniu i dialogu relacji z drugim człowiekiem. Wspierały również wzmacnianie tożsamości w oparciu o akceptację różnorodności.

Projekt oprócz rezultatów w wymiarze osobowo-społecznym wyposażał uczestników w nowe kompetencje techniczne, w tym umiejętności pracy z wykorzystaniem nowych technologii i obsługi profesjonalnych programów graficznych. Materialnym rezultatem działań projektowych była międzynarodowa wystawa fotograficzna, prezentowana w dużych miastach, która służyła promocji współpracy polsko-ukraińskiej, burząc niechęć i stereotypy we wzajemnym postrzeganiu tych narodów. Kolejnym rezultatem był film dokumentalny o wymianie młodzieży, działaniach grup roboczych, podejmowanych inicjatywach, wspierający akceptację osób niepełnosprawnych i przyczyniający się tym samym do realizacji priorytetu działania na rzecz włączenia społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA