Edukacja Szkolna
Szkoła epoki cybertechnologii
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach dokonała się prawdziwa rewolucja cyfrowo-informatyczna. Uczniowie uczą się kodować w czasie lekcji i podczas Nocy kodowania, szkołę odwiedzają nauczyciele z krajów partnerskich, a placówka stała się wzorem dla innych placówek nie tylko w najbliższym sąsiedztwie.
Tytuł projektu:
ENTER dla TIK - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno -komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
31 grudnia 2015 – 30 grudnia 2017
Miejsce:
Studzienice

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach dokonała się prawdziwa rewolucja cyfrowo-informatyczna. Uczniowie uczą się kodować w czasie lekcji i podczas Nocy kodowania, szkołę odwiedzają nauczyciele z krajów partnerskich, a placówka stała się wzorem dla innych placówek nie tylko w najbliższym sąsiedztwie.

Pod intrygującą nazwą ENTER dla TIK – podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach krył się projekt dotyczący zarówno podnoszenia kompetencji przez nauczycieli, jak i obejmujący liczne działania czyniące naukę atrakcyjną. W jego ramach dziesięciu nauczycieli uczestniczyło na Malcie w kursie pn. ICT for Collaborative Project Based Teaching and Learning. Dzięki temu wyjazdowi nauczyciele zgłębili wiedzę na temat najnowszych zastosowań technologii informatycznych w procesie dydaktycznym. W efekcie w szkole zaczęto korzystać z licznych aplikacji ułatwiających uczenie się, takich jak np. Padlet, Kahoot czy Answer Garden. Zdobyte umiejętności pozwoliły na realizację kolejnego międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+ pt. The ICT road to STEM through TCC. W szkole zainicjowano również szereg ciekawych działań – zorganizowano konkursy wiedzy, Noce kodowania, realizowano projekty eTwinningowe, tworzono blogi i projekty regionalne. Lekcje zyskały na atrakcyjności, a uczniowie aktywnie angażują się w życie szkoły. Bardzo szeroko prowadzono także działania upowszechniające, a zdobytą wiedzą dzielono się nie tylko z nauczycielami z polskich szkół, ale również z pedagogami z placówek partnerskich z zagranicy. Projekt odniósł duży sukces i może stać się prawdziwą inspiracją edukacyjną.

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA