Kształcenie i szkolenia zawodowe
Supermechanik w Europie
Staże zawodowe w Austrii, Hiszpanii i Portugalii nadały europejskiego wymiaru kształceniu zawodowemu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie.
Tytuł projektu:
Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych
Akcja:
Akcja 1. Mobilność edukacyjna
Data realizacji:
1 czerwca 2015 – 31 maja 2017
Miejsce:
Krosno

Staże zawodowe w Austrii, Hiszpanii i Portugalii nadały europejskiego wymiaru kształceniu zawodowemu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie.

W ramach projektu Budowanie i poszerzanie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSP3 poprzez program praktyk zagranicznych zrealizowano zróżnicowane staże dla uczniów w zawodach: technik mechanik, technik mechanik lotniczy, technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych. Projekt był pierwszym działaniem międzynarodowym skierowanym do uczniów tych szkół i miał na celu poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów do europejskiego rynku pracy. Realizacja praktyk okazała się szansą na zwiększenie potencjału edukacyjnego szkoły. Doświadczenie oraz przemyślenia uczniów i nauczycieli pozwoliły określić kierunki zmian w metodach uczenia i doborze treści m.in. poprzez wprowadzenie nauczania przedmiotów zawodowych z elementami języka obcego. Stworzone przez stażystów dwujęzyczne plansze i materiały edukacyjne wykorzystywane są na zajęciach zawodowych przez innych uczniów. Szkoła zyskała też wizerunek placówki przystosowanej do wymagań europejskich standardów pracy, a efekty staży promuje przez prowadzenie fanpage’a na Facebooku Mechanik w Europie oraz szkolny punkt informacyjny o programie Erasmus+.

 

Zobacz inne Dobre Praktyki

DWUJĘZYCZNOŚĆ TAKŻE DLA UCZNIÓW [...]

Szkolenie dla technika pojazdów [...]

DEMOKRACJA TO GRA ZESPOŁOWA